Nota informativa catre investitorii Fondurilor Deschise de Investitii Carpatica Global, Carpatica Stock si Carpatica Obligatiuni

Va informam ca prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.130/05.07.2007, a fost autorizata modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI Carpatica Asset Management S.A., prin numirea domnului Aurelian Liviu Olaru, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SAI, in conformitate cu Actul Constitutiv modificat al societatii si cu Hotararrea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/24.03.2017. Componenta Consiliului de Administratie al SAI Carpatica Asset Management S.A.este urmatoarea:
- Dl. Razvan Florin Pasol;
- Dl. Aurelian Liviu Olaru;
- Dna. Florentina Alexandrina Neamtu.